Veld regelement

 

BASIS VELDREGLEMENT

Het eerste vliegbestuurslid of aangewezen lid van MBC dat bij het vliegveld aankomt op de vliegdag  is die dag de baancommissaris, bij het verlaten van het veld geeft hij de functie over aan een ander lid, (deze trekt dan het hesje aan) Indien er geen vliegbestuurslid of aangewezen lid meer aanwezig is, is ook de windvaan weg, en is de kist afgesloten.

[password-protect]

Regel 1:
Elk lid dient de aanwijzingen van de dienstdoende baancommissaris op te volgen, deze is te herkennen aan het gekleurde hesje dat hij aan heeft.

Regel 2: Ieder lid dient een geldige WA verzekering te hebben afgesloten, zo niet dan kan niet worden gevlogen.

Regel 3: De vliegers verzoeken de vlieger of vliegers die al aan het vliegen zijn of ze mee mogen vliegen, bij bevestiging mogen ze pas opstijgen De standaard calls zijn:
“Start’, “laag over”,”landing”,”noodlanding, “Man op de Baan”,”Baan Vrij'”

Regel 4: Indien een vlieger alleen wil vliegen geeft hij dat aan bij de baancommissaris, pas na zijn toestemming mag hij opstijgen.

Regel 5: Het is verboden om laag over het terras/pits en de dijk te vliegen, de vliegers staan altijd bij elkaar in de cirkel bij de oranje pylon.Het landen en opstijgen richting de pits is verboden, er zal met crosswind geland en gestart moeten worden.

Regel 6: Leden die met een helikopter 3D willen vliegen, of even alleen willen vliegen met een vliegtuig om deze goed af te stellen, overleggen dit altijd eerst met de baancommissaris, er is dan geen ander vliegverkeer mogelijk.
Regel 7: Indien het een drukke dag is, stellen de vliegers zich achter elkaar op zo dicht mogelijk bij het terras, en overleggen wie met wie vliegt, of dat men alleen wil vliegen. na de landing verlaten ze aan de andere kant het vliegveld

Regel 8: Indien een vliegend lid zijn toestel niet meer onder controle heeft roept hij zo hard mogelijk noodlanding, de overige leden kijken goed waar het toestel ongeveer neerkomt en helpen de vlieger zijn toestel te bergen, de vliegende leden stijgen dan naar veilige hoogte.

Regel 9: Het taxiën op het terras en in de pit dient zoveel mogelijk te worden vermeden, het starten van een motorvliegtuig altijd vanuit de pits gezien achter en naast de hekken en de propeller richting de bijland, wel dient men op te letten dat de luchtverplaatsing niet richting de pits gaat waardoor de andere vliegtuigen kunnen wegwaaien.

Regel 10:Naast dit basis reglement is het algemene reglement van toepassing, dit heeft ieder lid ontvangen ieder jaar via de mail, en is tevens op te vragen bij het bestuur indien nodig.
( Naast dit basis reglement is het algemeen reglement voor het gebruik van het Vliegveld van toepassing)

 

[/password-protect]